دو فصل‌نامه "مدیریت پروژه پارس" به منظور گسترش مرزهای علم و دانش، افزایش اطلاعات و انجام پژوهش‌هایی با ساختار منسجم و علمی، انتشار و توسعه نتایج تحقیقات بدیع و ارزشمند، شناسایی و معرفی فعالیت‌های علمی و هنری پژوهش‌گران، و رشد و  بهبود روابط علمی میان پژوهش‌گران و هنرمندان کشور در حوزه تکنولوژی معماری، و نظر به آیین‌نامه نشریات علمی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری مورخ 1398/02/02، توسط موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس انتشار می‌یابد.

 

لازم به ذکر است نشریه تنها مقالات علمی (و انواع آن) را مورد داوری و پذیرش قرار خواهد داد و شرح جزئیات مربوط به ضوابط پذیرش مقالات در " شیوه‌نامه نگارش و ساختار مقالات ارسالی به دو فصل‌نامه مدیریت پروژه پارس" آمده است. ای ارائه مقاله به نشریات هنرهای زیبا، می بایست پس از مطالعه دقیق راهنمای نویسندگان، اقدام به ثبت نام در سامانه و بارگذاری مقاله فرمایید. فرم تعهدنامه نویسندگان و فرم تاییدیه محتوای مقاله توسط استاد را از اینجا دریافت نمایید.

 

توجه:

  • در صورتی‌که مقالاتِ ارائه شده برگرفته از طرح پژوهشی هستند، ذکر عنوان طرح پژوهشی و نام همکاران در مقاله الزامی است. 
  • در صورتی‌که مقالاتِ ارائه شده برگرفته از پایان‌نامه هستند، ذکر عنوان پایان‌نامه و محل انجام آن، و هم‌چنین نام استاد / استادان راهنما و مشاور پایان‌نامه در مقاله، الزامی است.
  • مقالاتی که برای چاپ در نشریه تکنولوژی معماری پارس پذیرفته می‌شوند، ‌می‌بایست در سامانه "همانندجوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)" ثبت و گواهی همانندجویی  به دفتر نشریه ارائه شود.

 

صاحب امتیاز:
محمود گلابچی


دوره انتشار: دو فصلنامه