مشخصات نویسندگان

(فایل docx)

1. عنوان کامل مقاله (به فارسی و انگلیسی) در وسط صفحه قرار گیرد (Paper Title)

2. نام و نام خانوادگی و مشخصات تک تک نویسندگان (Authors) شامل: نام و نام خانوادگی نویسندگان، مرتبه علمی (دانشجو، دانش آموخته، مربی، استادیار، دانشیار، استاد)، دانشکده یا معاونت دانشگاه یا موسسه، نام کامل دانشگاه یا موسسه، ایمیل معتبر، تلفن تماس (به فارسی و انگلیسی)

3. چنانچه مقاله مستخرج از پایان‌نامه یا طرح مطالعاتی است در انتهای این صفحه به شکل زیر قید می‌شود:

"این مقاله مستخرج از پایان نامه (رساله) مقطع ......... با عنوان .............................. در دانشکده ........... دانشگاه  ..................... به راهنمایی ...................... و مشاوره ................................. است."

و یا چنانچه مستخرج از طرح مطالعاتی است به شکل زیر قید شود:

"این مقاله مستخرج از طرح مطالعاتی (تحقیقاتی) با عنوان ....................................... به سفارش ................... (دانشگاه یا دانشکده یا نهاد سفارش دهنده) و با نظارت .............................. است."

 توضیح ۱: در مقابل نام نویسنده مسئولِ مقاله واژه (نویسنده مسئول) و در بخش انگلیسی واژه "Corresponding Author" درج شود.

توضیح ۲: چنانچه مقاله مستخرج از پایان‌نامه است نام دانشجو اول، سپس به ترتیب نام استادان راهنما و مشاور درج می‌شود. نام استاد راهنما باید به عنوان نویسنده مسئول مشخص شود. چنانچه ارسال کننده مقاله نسبت به قید عنوان مستخرج از پایان‌نامه یا طرح مطالعاتی و درج نام استاد راهنما، مشاور و یا دانشگاه و سازمان حمایت کننده کوتاهی نماید مسئولیت آن به عهده ارسال‌کننده مقاله (نویسنده مسئول) است.

توضیح ۳: تمام اطلاعات صفحه اول مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی درج می شوند.

توضیح ۴: برای ثبت فایل پی دی اف (فایل بدون نام و مشخصات نویسندگان) در سایت مجله، صفحه اول باید حذف شود. این فایل برای داوری ارسال می‌شود و ضروری است بدون هرگونه نام و مشخصات نویسندگان باشد.

مقاله

صفحه نخست

در صفحه نخست موارد زیر به ترتیب قرار می‌گیرد:

1. عنوان مقاله

2. چکیده به فارسی و همراه با واژگان کلیدی (شامل هدف، روش، نتایج، نتیجه‌گیری و حداکثر 5 واژگان کلیدی در یک صفحه)

 • حداقل 200 واژه؛ برای رشته‌های کارشناسی ارشد رشته‌های مدیریت پروژه و ساخت، مدیریت ساخته‌ها، و مهندسی عمران – گرایش مدیریت ساخت
 • حداکثر 300 واژه؛ برای سایر رشته و مقاطع

3. کلید واژه‌ها: حداقل 3 واژه و حداکثر ۵ واژه که با ویرگول (،) از هم جدا شوند.

صفحه دوم (دقیقا ترجمه انگلیسی صفحه نخست)

 1. Paper Title
 2. Abstract
 3. Key Words:

صفحه سوم به بعد

1.مقدمه: شامل بیان مسأله، اهمیت موضوع و اهداف یا سوال‌های پژوهش. همه موارد بدون تیتر/شماره و در ادامه یکدیگر ارایه شوند.

2. مبانی نظری و پیشینه پژوهش: ارایه تعاریف ضروری، بیان کافی چکیده پژوهش‌های داخلی و خارجی مرتبط به گونه‌ای که پشتیبانی‌کننده اهداف، سوالات، فرضیه‌ها و مدل مفهومی پژوهش باشد.

3. روش‌شناسی پژوهش: نوع طرح پژوهش، ابزار و روش گردآوری داده‌ها، روایی و پایایی ابزار (ضریب پایایی برای کلیه متغیرهای مکنون جداگانه و بر مبنای نمونه نهایی گزارش شود)، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری.

4. تحلیل داده‌ها و یافته‌های پژوهش: ابتدا یافته‌های اصلی پژوهش ارائه و مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس نتایج تحلیل‌های کمی یا کیفی پژوهش در راستای اهداف، سوالات و یا فرضیه‌های پژوهش گزارش شود. خروجی نموداری نرم‌افزارهای تجزیه و تحلیل (در صورت وجود) به صورت عکس با کیفیت در متن ارایه شود.

5. بحث و نتیجه‌گیری: ارایه یافته‌های اصلی پژوهش، مقابله و مقایسه نتایج پژوهش با یافته‌های پژوهش‌های مرتبط، پیشنهادهای کاربردی، پیشنهاد پژوهش‌های آتی، محدودیت‌های پژوهش (کلیه موارد بدون تیتر به ترتیب و در ادامه یکدیگر ارایه شوند.)

6. پی‌نوشت‌ها

7. منابع

توضیحات مربوط به صفحه آرایی و نحوه چیدمان محتوای مقاله

1. مقاله در کاغذ A4 با رعایت فضای مناسب در حاشیه‌ها و میان سطرها، در محیط ورد، متن مقاله با قلم BLotus13 و برای متن لاتین TimesNewRoman10 و یادداشت‌ها و کتابنامه BLotus12 و برای متن لاتین Times New Roman10 حروفچینی شود.

2. حجم مقاله، کمتر از 4000 کلمه و بیشتر از 8000 کلمه نباشد.

3. رعایت قانون نیم فاصله در تمام متن مقاله الزامی است.

4.  شماره‌گذاری عناوین الزامی است. عناوین (تیترها) با روش شماره‌گذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی مثل حروف از راست به چپ تنظیم شود.

5. تمام توضیحات اضافی و همچنین، معادل انگلیسی اسامی خاص یا اصطلاحات با عنوان « پی‌نوشت‌ها »، در انتهای متن مقاله آورده شود. ارجاع و اسناد در یادداشت‌ها مثل متن مقاله، روش درون‌متنی خواهد بود.

6. تدبیرهای تصویری در مقاله به­طور عمده شامل جدول، نمودار، نقشه، طرح، عکس و امثال آن است. جدول‌ها، نمودارها و تصویر­ها باید خوانا، دقیق، مرتب و مستقل باشند. هر جدول/ نمودار/ تصویر باید بدون مراجعه به متن بتواند اطلاعات مورد نظر را ارائه دهد و یافته­های موجود در آن قابل تجزیه تحلیل و ارزیابی باشد. تمامی شکل‌ها، نمودارها، جداول، نقشه‌ها، فرمول‌ها و سایر موارد شکلی، باید دارای شماره، عنوان و مرجع باشند. در زمان ارسال مقاله تصاویر و نمودارهای مقاله با کیفیت مناسب ( DPI 300) و فرمت (JPG) یا (TIFF) با شماره پیاپی داخل مقاله به صورت جداگانه در قالب یک فایل زیپ در فایل‌های ضمیمه ارسال شود. چنانچه حجم فایل بیشتر از حد مجاز فایل های ضمیمه در سایت مجله است به ایمیل parsjournals@gmail.com ارسال شود.

استناددهی و منبع‌نویسی

 

بسیار مهم: برای دریافت نحوة شیوه استناددهی از این فایل (+) می‌توانید استفاده نمایید.

 

نکات مهم

 1. مقاله ارسالی نباید در هیچ مجله داخلی یا خارجی چاپ یا به صورت هم‌زمان به سایر مجلاّت جهت داوری فرستاده شده باشد. بدیهی است عواقب عدم رعایت این موضوع متوجه نویسندگان خواهد بود.
 2. در صورت اِعمال نظرات داوری، فایل اصلاح شده مقاله به همراه نامه گزارش اصلاحات انجام شده متناظر با نظرات هر داور از طرف نویسنده مسئول ارسال شود. در متن مقاله نیز بخش‌های اصلاح شده متمایز شوند (برای مثال به صورت هایلایت شده)
 3. پس از ارسال مقاله امکان حذف، اضافه و یا تغییر ترتیب اسامی نویسندگان امکان پذیر نیست. هم‌چنین در هنگام ارسال فایل اصلاحی مقاله، ضروری است از تغییر ترتیب یا حذف و اضافه کردن نویسنده(گان)  خودداری شود.
 4. نامه پذیرش صرفاً پس از انجام اصلاحات مورد نظر داوران توسط نویسنده(گان) و تایید هیئت تحریریه و تکمیل کامل اطلاعات مقاله در سایت مجله و فقط به صورت الکترونیک صادر  می‌شود.
 5. دریافت مقاله صرفاً از طریق سایت نشریات به نشانی jpm.pu.ac.ir انجام می‌شود.
 6. در صورت عدم تعیین نویسنده مسئول از سوی نویسندگان، نویسنده ارسال کننده مقاله به دفتر نشریه نویسنده مسئول تلقی خواهد شد.
 7. مسئولیت دقت و صحت محتوا مقاله به عهده نویسنده مسئول است.
 8. هرگونه پیگیری در مورد مقاله از طریق سایت و ایمیل رسمی نشریات به نشانی info@jpm.pu.ac.ir انجام خواهد شد.
 9. دو فصل‌نامه علمی معماری و هنر  پارس در اصلاح و ویرایش مقاله آزاد است.

نکات مهم

 1. مقاله ارسالی نباید در هیچ مجله داخلی یا خارجی چاپ یا به صورت هم‌زمان به سایر مجلاّت جهت داوری فرستاده شده باشد. بدیهی است عواقب عدم رعایت این موضوع متوجه نویسندگان خواهد بود.
 2. در صورت اِعمال نظرات داوری، فایل اصلاح شده مقاله به همراه نامه گزارش اصلاحات انجام شده متناظر با نظرات هر داور از طرف نویسنده مسئول ارسال شود. در متن مقاله نیز بخش‌های اصلاح شده متمایز شوند (برای مثال به صورت هایلایت شده)
 3. پس از ارسال مقاله امکان حذف، اضافه و یا تغییر ترتیب اسامی نویسندگان امکان پذیر نیست. هم‌چنین در هنگام ارسال فایل اصلاحی مقاله، ضروری است از تغییر ترتیب یا حذف و اضافه کردن نویسنده(گان)  خودداری شود.
 4. نامه پذیرش صرفاً پس از انجام اصلاحات مورد نظر داوران توسط نویسنده(گان) و تایید هیئت تحریریه و تکمیل کامل اطلاعات مقاله در سایت مجله و فقط به صورت الکترونیک صادر  می‌شود.
 5. دریافت مقاله صرفاً از طریق سایت نشریات به نشانی jpm.pu.ac.ir انجام می‌شود.
 6. هنگام ثبت مقاله، بارگذاری فایل با نام نویسندگان با فرمت doc, docx (فایل ورد)  به همراه فایل امضا شده در بند 11 و فایل pdf نتیجه مشابهت یابی ایرانداک تا سقف 30 درصد اکیداً الزامی است
 7. در صورت عدم تعیین نویسنده مسئول از سوی نویسندگان، نویسنده ارسال کننده مقاله به دفتر نشریه نویسنده مسئول تلقی خواهد شد.
 8. مسئولیت دقت و صحت محتوا مقاله به عهده نویسنده مسئول است.
 9. هرگونه پیگیری در مورد مقاله از طریق سایت و ایمیل رسمی نشریه به نشانی info@jpm.pu.ac.ir انجام خواهد شد.
 10. دو فصل‌نامه علمی مدیریت پروژه پارس در اصلاح و ویرایش مقاله آزاد است.
 11. پیش از ثبت درخواست مقاله در وب سایت نشریه، این فایل (+) را دانلود کرده و پس از مطالعه، تکمیل و امضا تمامی نویسندگان، فایل مربوطه را در گام «اضافه کردن فایل ها» به عنوان «نامه به سردبیر (تعهدنامه)» آپلود نمایید.
 12. جهت تکمیل فرم مشخصات نویسندگان می توانید از این فایل (+) استفاده نمایید. (اطلاعات داخل این فایل نمایشی هستند و بایستی با اطلاعات واقعی تکمیل نمایید)
 13. هنگام ارسال مقاله در وب سایت نشریه، فایل های ارسالی در مرحله مرتبط بایستی مشابه شکل ذیل باشند و هرگونه مغایرت در فرمت، نام و ترتیب فایل ها باعث "عدم پذیرش مقاله" خواهد شد. نکته: فایل zip مربوط به تصاویر برای مقالاتی که دارای تصویر هستند الزامی می باشد.

 

  * دانش‌پژوهان گرامی جهت اطلاع از فرآیند پذیرش مقالات می‌توانند از این فایل (+) استفاده نمایند.